.اصل ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون اساسي، نشان دهنده اهتمام نظام جمهوري اسلامي ايران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت ها و ديدگاه ها در اداره امور کشور است 
مقام معظم رهبری
اعضای شورا
اوقات شرعی
لینکهای مرتبط

'رئیس شورای شهر نیم و درجلسه هم اندیشی اعضای شورا'

'رئیس شورای شهر نیم و درجلسه هم اندیشی اعضای شورا'

'منشور حرکت برای توسعه ورزش همگانی در نیم ور ایجاد شود'

'منشور حرکت برای توسعه ورزش همگانی در نیم ور ایجاد شود'